Výstava v Praze - Vietnam v Praze v Muzeu hlavního města Praha od 31. března do 19. září 2010

11.04.2010 02:44

Pro Českou republiku, především pak pro hlavní město, představuje vietnamská přítomnost kulturní „most do Asie“. Vzhledem k tomu, že Vietnam vstřebal mnoho čínských zvyků, které jsou společné pro velkou část Dálného východu, je u nás početná vietnamská komunita zprostředkovatelem nejen vlastní kultury, ale i celkově přibližuje dálněvýchodní tradice: od formy prodeje a stolování přes náboženské nauky

VIETNAM – KŘIŽOVATKA KULTUR
Vietnamská kultura je považována za jednu z nejstarších v regionu jihovýchodní Asie. Kromě svébytných rysů, které si uchovává po staletí, přijímala během dlouhé nadvlády Číny i mnoho čínských tradic a duchovních idejí. Interakce s Čínou vyústila v zařazení Vietnamu do východoasijské kulturní oblasti, všeobecně známé jako oblast čínského kulturního vlivu.

Po získání nezávislosti na Číně v desátém století našeho letopočtu začal Vietnam expandovat na jih do civilizací tehdejší Čamské říše a do části Khmérské říše. Působení těchto kultur se projevuje v některých regionálních kulturních odlišnostech, zejména mezi severem a jihem země. Během francouzského koloniálního období byla vietnamská kultura ovlivněna evropskými obchodníky a
misionáři. Ve Vietnamu byl šířen katolicismus a latinizované písmo se ve Vietnamu, jako v jediném pevninském státu jihovýchodní Asie, dodnes používá pro zápis národního jazyka.

Během posledního půlstoletí byl kulturní život ve Vietnamu ovlivněn komunistickou ideologií. V těchto desetiletích kladl Vietnam důraz na porozumění a sdílení kultury se socialistickými státy, jako byly Sovětský svaz, Čína, Kuba a také ČSSR. Do této doby spadá poměrně čilá kulturní spolupráce mezi Vietnamem a Československem. V devadesátých letech bylo ve Vietnamu zaznamenáno velké uvolnění a vietnamskou kulturu začaly významně ovlivňovat různé evropsko-americké filozofie a umělecké směry. Vzhledem k bohaté kulturní historii Vietnamu a vlivu mnohých duchovních a filozofických proudů je Vietnam často nazýván „křižovatkou jihovýchodní Asie“.

VIETNAMSKÁ KOMUNITA V PRAZE
V Praze je soustředěn největší počet vietnamských občanů pobývajících v naší zemi. V současné době je zde registrováno více než osm tisíc osob. Hlavní město nabízí imigrantům pracovní příležitosti, ale také prostor k vytváření vlastních podpůrných sítí a institucí, které do daného místa přitahují další příslušníky téže provenience. Nejvyšší koncentraci vietnamských imigrantů tak zaznamenává Praha 4, jejíž území je spjato s provozem největšího vietnamského velkoobchodního areálu SAPA. Velkosklady a velkotržnice hrají v komunitě roli center nejen obchodních, ale i správních, kulturních, mediálních a společenských.

První Vietnamci pobývali na území Prahy již na konci čtyřicátých let. Od počátku šedesátých let začali do tehdejšího Československa přicházet na základě mezistátních dohod vietnamští studenti. Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let k nám přicestovalo ještě několik tisíc vietnamských praktikantů a učňů. Prudký nárůst počtu vietnamských občanů v Československu měl za následek dohody z let 1979 a 1980, které vznikly na základě Smlouvy o přátelství a spolupráci Československa a Vietnamské socialistické republiky. Díky ní dosáhl v letech 1980 až 1983 - kdy k nám přijížděli studenti, učni a zejména dělníci - počet Vietnamců na našem území třiceti pěti tisíc osob. Statistiky o počtu vietnamských pracovníků na území hlavního města Prahy v roce 1985 hovoří o počtu
čtyři tisíce osob. Mezi pražské podniky, zaměstnávající v té době vietnamské pracovníky, patřily například ČKD Praha (517 osob), Sempra Praha (381 osob), Prefa Praha (268 osob), Pozemní stavby Praha (200 osob). Po roce 1989 jsme mohli sledovat další příliv příslušníků vietnamské národnosti do Československa. V devadesátých letech se Vietnamci v Praze i dalších městech zaměřovali především na podnikání. V posledních třech letech významně stoupl i počet vietnamských mužů a žen na dělnických pozicích.

MOST DO ASIE
První kontakty mezi našimi zeměmi se datují již do poloviny osmnáctého století, kdy na vietnamském královském dvoře působil pražský rodák Jan Köffler. Česko-vietnamské ekonomické a kulturní styky mají dlouholetou tradici, která vychází z úzké spolupráce ve všech oblastech mezi bývalým Československem a Vietnamem. I když dřívější ideologické i geopolitické důvody spolupráce pominuly a politický vývoj si obě země určují v kontextu svých priorit, Česká republika má ve Vietnamu stále dobrou pověst. K pozitivním pozůstatkům minulé spolupráce patří především desetitisíce Vietnamců, kteří u nás získali vzdělání nebo jinou kvalifikaci a dnes zastávají významná místa jak ve vietnamské státní správě, tak v podnikovém sektoru. Vrcholným okamžikem vztahů bylo navázání diplomatických styků. Od této události uplynulo v tomto roce šedesát let. Cílem výstavy je přiblížit vietnamskou kulturu na území hlavního města Prahy v širším kontextu. Zachytit styl života vietnamské komunity, ukázat předměty každodenní potřeby a praktikované duchovní rituály: zejména postihnout momenty, kdy vietnamská komunita opouští své výsadní prostředí (domácnosti či akce určené členům komunity) a vstupuje do veřejného kulturního prostoru, který ovlivňuje například formou prodeje zboží, vietnamskými jídly, módou ovlivněnou orientem, či uměleckou tvorbou. Výstava je rozdělena na jednotlivé sekce.

Výstava bude probíhat
v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy,
Na Poříčí 52, Praha 8
od 31. března do 19. září 2010

www.muzeumprahy.cz

Autor: TZ: Muzeum hlavního města Praha

Líbil se vám článek? Dejte o něm vědět ostatním!

Přidejte svůj komentář k tipu - váš názor nás zajímá

 

Tipy čtenářů

Staňte se redaktory našich stránek a přidejte svůj tip

Nástroje

Odebírejte naše RSS RSS kanál

Dnes je 24.06.2024

Svátek má Jan

Citát pro dnešní den

Komerční sdělení

Získejte novou profesi !

Nabízíme poslední volná místa v masérském kurzu


www.sweb.cz

Náhled tisku | Vytisknout | Nahoru

2008 – 2009 © Prague Tip | Prohlášení o přístupnosti | Webmaster: c10.cz